Süleyman Paşa Medresesi

Süleyman Paşa Medresesi, İznik’te, Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın yaptırdığı medrese. Yazıtı olmadığı için kesin tarihi bilinmemekte, 14. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır. İlk Osmanlı medresesi olması bakımından önem taşır. Duvarları taş ve tuğla almaşık örgülü bir yapıdır. Kare (yaklaşık 9 m x 9 m) avlusunu kuzey, batı ve güneyden revaklar, bunların arkasında da hücreler “U” biçiminde çevreler. Avlunun dördüncü (doğu) kenarındaki duvar sonradan, büyük olasılıkla 19. yüzyıldaki onarımda eklenmiştir. Bu duvarın hemen önündeki helalar, yapının Kuran kursu için kullanıldığı yakın bir tarihte yapılmıştır. Batıdaki hücrelerin arasında yer alan dershane tam ortada değildir, biraz kuzeye doğru kaydırılmıştır; boyutları da hücrelerden biraz büyük olduğu için, arka duvarı yapı kütlesinden dışarıya doğru taşar. Gerek dershaneyi ve 11 hücreyi, gerek avlu revaklarını örten kubbeler hemen bütün ilk Osmanlı yapılarında olduğu gibi özel yapılmış kiremitle kaplıdır.

Yorum yazın