Şükür Nedir

Şükür Nedir

şükür, İslamda, verilen nimetlerin değerini bilmek ve buna karşılık teşekkür etmek. Kuran’a göre, verilen nimetlere karşı Tanrı’ya şükredilmesi imanın göstergesidir. Şükretmeyenler nimete karşı nankörlük etmiş (küfran-ı nimet), inanmanın gereğini yerine getirmemiş sayılır.

Tanrı’ya şükrün çeşitli dereceleri vardır. Şükrün ilk derecesi sözle yapılandır. Sözle şükür, nimetin Tanrı tarafından verildiğinin açıklanması ve başka bir nedene bağlanmamasıdır. İkinci dereceyi kalbin şükrü oluşturur. Kalbin şükrü tüm nimetlerin Tanrı tarafından verildiğine inanmaktır. Şükrün üçüncü derecesini oluşturan organlarla şükür, bunları Tanrı’nın buyrukları doğrultusunda kullanmaktır. Şükrün son derecesi ise şükür konusu olan nimetin kendisiyle şükretmektir. Bu, verilen nimeti Tanrı’nın istediği biçimde ve onun hoşnutluğunu kazanma amacıyla kullanmaktır.

Yorum yazın