Suikast nedir

Suikast nedir

SUİKAST veya SUİKASD blş. i. (ar. sü\ kötü, kötülük ve fraşd’dan fars. taml. sü>-i-kasd). Kötülük etmek veya cana kıymak için plan kurarak gizlice işe girişme: Bir suikaste maruz kaldım zanneden Efruz Bey, hemen eğilmiş, kürsünün içine saklanmıştı (Ömer Seyfeddin). || Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme: İttihat ve Terakki iktidara geldikten sonra, bu rejimin, bir sıra tedhişler ve suikastlerle yüz kızartıcı bir… (Ş. S. Aydemir). || Esk. Kötü maksat: Halbuki Cibril […] gelip Benî Nadir’in suikasdini Resul-i Ekreme haber verdi (Cevdet Paşa).

— ANSİKL. Cz. huk. Türk Ceza kanununda suikast tanımlanmamıştır. Suikast sözü, genellikle devletin yüksek yöneticilerine ve çeşitli alanlardaki önemli kişilere karşı işlenen adam öldürme suçunu ifade eder. Türk Cz. kn. md. 156, cumhurbaşkanı hakkında suikastte bulunanların veya buna teşebbüs edenlerin idam cezasına çarptırılacaklarını, nakıs teşebbüs durumunda müebbet hapis cezası verileceğini belirtir. Bu duruma göre, suikast bağımsız biı suç değil, mağdurun sıfatı dolayısıyle özellik kazanan bir adamı öldürme suçudur. Suikast, kasıtla işlenebilen bir suçtur. Yalnız, taammüd bulunması gerekli değildir. Suikast genellikle siyasî amaçla ve taammüdle yani önceden planlanarak yapılmkla birlikte, anî bir kızgınlık v.b. sebeplerle yapılabilir. Suikaste teşebbüs halini kanun iki ayrı şekilde cezalandırmıştır. Tam teşebbüs varsa, ceza idamdır. Hareketler tamamlanamadığı için teşebbüs yarım kalmışsa ceza müebbet hapistir Hazırlık hareketleri sırasında fail yakalanmışsa, Ceza kanununun öteki genel hükümlerine uyularak ceza verilir.

— Tar. Türk talihinde devlet büyüklerine karşı düzenlenmiş başlıca suikastler şunlardır: Osmanlı hükümdarı Murad I (Hü-davendigâr) Kosova’da savaş alanında Mi-loş Obilic adındaki bir esir tarafından hançerlenerek öldürüldü (1389); sadrazam So-kullu Mehmed Paşa bir deli tarafından öldürüldü (12 ekim 1579); serasker Hüseyin Avni Paşa, hariciye nazırı Raşit Paşa ve aralarında yaverlerinin de bulunduğu 5 kişi Çerkez Haşan tarafından Mithat Paşanın Beyazıt’taki konağında tabancayle öldürüldü (16 haziran 1876); cuma namazından çıkan Abdülhamid H’ye ermeni komitacıları sonuca ulaşmayan bombalı1 /suikast teşebbüsünde bulundular (21 temmuz 1905);
sadrazam Mahmud Şevket Paşa, Beyazıt meydanında Topal Tevfik, Ziya, Nazmi, Şevki, Mehmed Ali, Abdullah, Safa ve Abdurrahman adlı kimseler tarafından tabancayle otomobili içinde öldürüldü (11 haziran 1913); Talât Paşa Berlin’de, Taylir-yan adındaki bir ermeni komitacı tarafından tabancayle öldürüldü (15 mart 1921); Cemal Paşa Tiflis’te ermeni olduğu sanılan bir komitacı tarafından öldürüldü (22 temmuz 1922); Mustafa Kemal Atatürk’e İzmir suikastini düzenleyenler yakalandı (16 haziran 1926); başbakan İsmet İnönü’ye Mesut Suna adındaki biri Ankara’da başbakanlık binası önünde otomobiline binerken tabancayle ateş etti (21 şubat 1964).

Yorum yazın