Sufi Nedir

Sufi Nedir

sufi, tasavvufu yaşam biçimi olarak seçen kişi, mutasavvıf.

Çağdaş tasavvuf araştırmacılarının bir bölümü sufi adının Yunanca sophos’tan (bilge) geldiğini savunur. Çoğunluğu ise Arapça suf tan (yün) türediğini öne sürer. İslam geleneğinde yünden giysinin dünyadan uzaklaşmanın, tanrısal buyruklara sımsıkı sarılmanın simgesi olması ikinci görüşü destekler.

Sufiler kendilerini ve sufi olmayanları tasavvuf anlayışları doğrultusunda çok çeşitli biçimlerde tanımlar. Tasavvufa girmeyen insanlar genellikle mukimin (oturanlar) olarak anılır; bunlar yaşamları dünyayla sınırlı kişilerdir ve eşrar (şerliler, kötüler) ya da ashab-ı şimal (ahirette kitapları sol ellerinden verilecek kişiler) olarak da tanımlanır. Sufiler de çoğunlukla ikiye ayrılır. Birinci bölümü kâmiller ve vâsıllar (yetkinler ve ulaşanlar) oluşturur; bunlar Tanrı’ya ulaşan velilerdir. Veliler de fena durumundan kurtulamayarak sürekli hayret içinde bulunan meczublar ve fena durumundan bekâ durumuna geçen, insanları aydınlatmakla, onlara yol göstermekle görevlendirilen mürşidlerden oluşur. Sufilerin ikinci bölümünü oluşturan sâlikler de iki grup olarak tanımlanır. Birinci grup dünyadan olduğu gibi, ahiret nimetlerinden de yüz çevirerek yalnız Tanrı’ya ulaşmayı amaçlayan sufiler ve melamilerdir. İkinci grup ise dünyadan yüz çevirmekle birlikte ahirete ilişkin isteklerden kurtulamayan, Cennet’i amaçlayan kişilerdir. Bunlar da zahidler, fakirler, hadimler ve abidler olarak anılan gruplara ayrılır. Ayrıca bak. tasavvuf.

Yorum yazın