Suçüstü nedir

Suçüstü nedir

suçüstü, meşhut suç olarak da bilinir, işlendiği sırada ya da işlendikten hemen sonra ortaya çıkarılan suç. İkinci durumda suçüstünden söz edilebilmesi için suçun yeni işlenmiş olması, failin suçu işledikten hemen sonra kovalanarak yakalanmış olması ya da failin suçu kısa bir süre önce işlediğini gösteren nesne ya da izlerle yakalanmış olması gerekir. Yasalar kolluk kuvvetlerinin yanı sıra suçtan zarar görenlere ve tanıklara da suçüstünde rastladıkları kişileri yakalama yetkisini vermiştir. Suçüstünde bütün iz ve eserler ile fail ortada olduğundan, suçun yargılanması için uzun bir hazırlığa ve araştırmaya gerek yoktur. Bunun sonucu olarak çeşitli ülkeler suçüstü yargılaması için özel yargılama kuralları kabul etmişlerdir. Türkiye’de bu alanı 1936 tarihli ve 3005 sayılı yasa düzenlemiştir. Buna göre hazırlık soruşturmasını yürüten savcının iddianameyi sevketmesinden sonra, dava doğrudan doğruya duruşmada ele alınır ve bir oturumda sonuca bağlanır. Yasa uyarınca siyasal suçlarla özel yargılama usullerine ve takibi izin ya da karara bağlı olan suçlar hakkında suçüstü hükümleri uygulanamaz.

Yorum yazın