Suçlama sistemi nedir

Suçlama sistemi nedir

suçlama sistemi, hukukta, delilleri toplama ve sunmada kullanılan iki sistemden biri. Öbürü soruşturma sistemidir)*). Daha çok Angloamerikan gelenek hukukunun geçerli olduğu ülkelerde uygulanan suçlama sisteminde delil ve tanıklar taraflarca sağlanır, tartışılır ve sorgulanır. Taraflardan her biri kendi soruşturmasını bizzat yürütmekle yükümlüdür. Ceza yargılamasında kamuyu temsil eden iddia makamına polis kurumu yardım ederken, savunma araştırma kaynaklarını kendisi bulur. Her iki taraf davetiyeyle tanıkların hazır bulunmalarını sağlayabilir, karşı tarafın tanıklarını sorgulayabilir. Jürili mahkemelerde yargıcın işlevi başkanlık etmek ve hukuk açısından hakemlik yapmaktır. Yalnız bazı ender durumlarda hukuki bir sorunu ya da bir olguyu açıklığa kavuşturmak amacıyla sorgulamaya katılabilir.

Yorum yazın