Suça teşebbüs nedir

Suça teşebbüs nedir

suça teşebbüs, işlenmesine karar verilen bir suçun elverişli araçlarla icrasına başlanmasından sonra, failin elinde olmayan engeller nedeniyle eylemin tamamlanmaması ya da tamamlanmasına karşın sonucun meydana gelmemesi. Suça teşebbüsü düzenleyen Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri yalnızca cürüm terimine yer verdiğinden, kabahatlere teşebbüs ceza konusu olamaz.

Bir suçun işlenmesi birkaç aşamadan geçer: Tasarlama, hazırlık, icra ve suçun tamamlanması. Suça teşebbüs bu aşamalara göre ikili bir ayrıma tabi tutulur. Tasarladığı cürmü elverişli araçlarla işlemeye başlayan bir kimse elinde olmayan nedenlerle bu cürmü işlemek için gerekli icra hareketlerini tamamlayamazsa, eksik teşebbüs söz konusu olur. Bu durumda verilecek ceza, yasada belirtilen ölçülerde indirilir. İcra hareketlerinin tamamlanmasına karşın failin elinde olmayan nedenlerle sonucun oluşmamasına ise tam teşebbüs denir. Örneğin öldürme kastıyla ateş eden failin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmemesi ya da isabet etse bile yalnızca mağduru yaralaması durumlarında tam teşebbüs vardır. Tam teşebbüsün cezası eksik teşebbüse göre daha fazladır. Bu bakımdan eksik ve tam teşebbüs ölçütlerinin sınınnın çizilmesi önemlidir. Bir görüşe göre failin işlemeyi kastettiği cürüm bakımından gerekli bütün hareketleri yapması halinde tam teşebbüs vardır. Bir başka görüşe göre ise fail yaptığı icra hareketlerinin sonuçlarını ortadan kaldırarak yapılmamış duruma getirebiiiyorsa eksik teşebbüs, yapılmamış duruma getiremiyorsa tam teşebbüs vardır.

Taksirle işlenen cürümler, sonucu harekete bitişik suçlar, sonuçlan nedeniyle ağırlaşmış suçlar, ihmali suçlar, alışkanlık suçlan, objektif cezalandırılabilme koşullarını içeren suçlar teşebbüse elverişli değildir.

Yorum yazın