Su terazisi nedir

Su terazisi nedir

su terazisi, tesvîyeruhu olarak da bilinir, yatay düzlemi bulmakta kullanılan alet. Alkol ya da benzeri bir sıvıyla dolu bir cam tüpten oluşur; sıvının içinde de küçük bir hava kabarcığı vardır. Tüp, alt yüzeyi düzgün ahşap ya da metal bir gövdeye yatay biçimde oturtulmuştur. Terazi herhangi bir yüzeye konulduğunda, yüzeyin yatay ya da eğik olup olmadığı kabarcığa bakılarak anlaşılabilir. Kabarcık tüpün tam ortasındaysa, yüzey tam yatay konumda demektir.

Yorum yazın