Su renklenmesi nedir

Su renklenmesi nedir

su renklenmesi, suda yaşayan bazı mikroorganizmaların aşın çoğalmasıyla ortaya çıkan renk değişikliği. Bu canlıların artışı mineralce zengin yüzey sularına ve fotosentez için yeterli gün ışığına bağlıdır. Su renklenmesine neden olan mikroorganizmalar suyun oksijenini tüketebildiği gibi, su hayvanlarının zehirlenmesine, insanlarda deri ve solunum yolları tahrişlerine de yol açabilir. Üreme çevrimlerinin birkaç saatte tamamlanmasıyla sayıları olağanüstü boyutlara ulaşan diyatomeler ya da dinoflagellat-lar gibi tekhücreliler, renklenmeyi yaratan canlılar içinde baskın topluluklar haline gelebilir. Böylece suyun her litresinde sayılan, 1.000 dolayından 60 milyona çıkabilir.

Okyanusların serin ve özellikle kutuplara yakın soğuk sulannda, bahar başlangıcına rastlayan dönemsel mikroorganizma artışla-n görülür. Bu bölgelerde kış boyunca günlerin kısalığı ve gün ışığının yetersizliği, fitoplanktonların renklenmeye neden olacak ölçüde çoğalmasını engeller. Aynca zooplanktonlar da bu canlıları önemli ölçüde tüketir. Kış aylarında fitoplankton azlığı yüzeye yakın suların yeniden besince zenginleşmesini sağlar ve besin artışı, baharda suya gelen güneş enerjisinin yükselmesiyle birlikte fotosentez için uygun koşullan yaratır. Kuzey Yarıküre’de nisan ayı geldiğinde fitoplankton yoğunluğu en üst düzeye ulaşır. Yazın ortalarına doğru ise yüzey sularındaki besinlerin tükenmesine bağlı olarak fitoplanktonlar çok azalır. Bu canlıların sayılarında ortaya çıkan ikinci patlama sonbahara rastlar. Çünkü gün ışığının azalmasına karşın, sonbahar fırtınalarıyla altüst olan sular yüzey katmanlarına yeni besinler taşır.

Su renklenmesi yalnız serin ve soğuk bölge sularıyla sınırlı olmadığı gibi her zaman dönemsel de değildir. Örneğin Meksika Körfezi kıyılarında uzun süren sağanak yağışlarla sanayi atıklarının ve tarımda kullanılan gübrelerin denize taşınması, bir di-noflagellat türünün (Gymnodinium brevis) aşırı üreyerek suyu kızıllaştırmasına yol açar. Bu olaya kırmızı su(*) denmektedir. Kızıldeniz de adını, bir alg türünün (Tricho-desmium erythraeum) zaman zaman aşırı çoğalarak suyu renklendirmesinden almıştır.

Yorum yazın