Stromatolit Nedir

Stromatolit Nedir

stromatolit, mavi-yeşil alglerin (ilkel tek-hücreli bitkiler) büyümesiyle gelişen ve temel olarak kireçtaşından oluşan katmanlı çökel. Bu yapılar genellikle ince, dönüşümlü olarak açık ve koyu renkli, düz ya da kubbe biçimli katmanlarla ayırt edilir. Katmanların dönüşümlü yapıda olmasının başlıca nedeni, fırtınalar sırasında yıkanan tortulların bir biçimde yakalanması ve alglerin öbürlerinin üzerine kireçtaşı çökeltmesidir.

Stromatolitler Prekambriyen Zamanda (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) çok yaygındı. Yer üzerindeki ilk canlı örneklerinden bazılarına, yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine tarihlenen kayaçların içindeki stromatolit-lerde rastlanır. Günümüzde Avustralya’nın batısındaki Shark Körfezi bölgesinde stromatolitler büyümeye devam etmektedir. Burada sığ sulardaki tortullar üzerinde mavi-yeşil algler büyüyebilmektedir, çünkü buharlaşma yoğun tuz birikintilerine yol açmakta, bu da algleri yiyebilecek yılanları ve öbür organizmaları uzaklaştırmaktadır.

Yorum yazın