Stroboskop nedir

STROBOSKOP i. (fr. stroboscope). Opt. Dönme veya titreşim hareketi yapan bir cismi, kısa ve eşit aralıklarla aydınlatmağa yarayan âlet. Bk. ANSİKL.

— Sil. Bazı tanklarda kullanılan gözetleme âleti. Bk. ANSîKL.

— Telekom. Aritmik stroboskop, telgraf işaretlerinin teorik duruma göre ileride veya geride kaldığım, yani bu işaretlerle çıkış işareti arasındaki zaman farkını elektron demetiyle gösteren katodik osilograf. || Katodik stroboskop, bir telgraf hattı ü-zerindeki modülasyonu incelemek için kullanılan osilograf. (Osilatörün ayar kadranı baud taksimatlı olduğundan, modûlasyonun hızı doğrudan doğruya okunur: iki kırmızı çizgi, telem’in verebildiği hız sınırlarını gösterir.)

— ANSİKL. Opt. Stroboskop*ta, ışık uy-gün bir frekansla yayımlanırsa cisim hareketsiz görünebilir, çünkü ışık onu daima hareketin aynı evresinde yakalar. Işık frekansının değişimi, şu veya bu yönde ağır bir hareket izlenimi sağlar. Bir sinema filminin gösterilişi sırasında, bir araba tekerleğinin ters dönüyormuş gibi görünmesinin sebebi budur.
Stroboskopi titreşim veya dönme hareketlerinin analizini sağlar. Stroboskopi metodu, Foucault tarafından ışık hızının ölçülmesi için ortaya kondu. Helmholtz, ele-trik kondansatörlerinin boşalma salınımla-rını incelemede bu usulden faydalandı.

— Sil. Stroboskop, içine tank kumandanının başı girebilecek büyüklükte ve üzerinde yarıklar bulunan bir silindirden meydana gelir: bu silindir art arda gelen iki deliğin göz önünden geçişi arasındaki zamanın, gözün ağ tabakasındaki izlenim süresinden daha kısa olması için yeterli bir hızla döner. Böylece, elde edilen görüş sürekli olur. (L)

Etiketler:

Yorum yazın