Stor nedir

Stor nedir

STOR ı. Hat. storea, örtü den ital. stora> fr. store). Profilli çıtalardan meydana gelen ve bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan ağaç perde  ]| Dolap storu, resmî daire veya bürolarda, yer kazanmak amacıyle evrak dolaplannın kapaklarında kullanılan stor. || Pencere storu, resmî daire, büro ve apartman pencerelerinde kullanılan stor.

— ANStKL. Büroların ve bazı resmi dairelerin pencerelerinde, pancurlar, kullanışı daha kolay olduğu için stor şeklinde yapılır. Profil verilmiş ve lamba açılmış sert ağaç veya sarıçamdan çıtalar en az üç yerinden, çelik bağ şeritleriyle vidalanarak birbirine tespit edilir. Meydana gelen stor pencere üzerinde gizli olarak yerleştirilmiş bir kutu içindeki mile sarılarak toplanır. Storun aşağı yukarı hareketi pencerenin iki yanma yerleştirilmiş U kesitli demir yataklarla sağlanır. Stor yatakları bir makas yardımıyle eğik ve hareketli bir hale getirilirse, projektörlü storlar elde edilir. Bu tip storlar güneşi kestiği gibi, ışık ve hava girişini de kolaylaştım. (Bk. JALUZt PANJUR.) Dolap storu resmî dairelerde, bürolarda v.b., evrak dolaplarının kapaklannı daha kullanışlı hale getirir. İhtiyaç duyulursa, evlerdeki kitaplık kapaklan da stor yapılabilir

Yorum yazın