stilolit nedir

stilolit, görece küçük, iç içe geçmiş, diş benzeri bir dizi taş sütunundan oluşan ikincil (kimyasal) tortul yapı. Kireçtaşı, mermer ve benzeri kayaçlar içinde sık rastlanır. Sütunlar tek başlarına değil, birbirinin içine geçmiş halde bulunurlar; bunun sonucunda taşın kesiti zikzak dikiş benzeri bir görünüm kazanır. Stilolitlerin, yeraltı sularının katılaşmış kayaçların içinde dola-nımıyla gelişen ayrımsal kimyasal çözünme süreçleri sonucunda oluştuğu sanılmaktadır.

Yorum yazın