Stigmata Nedir

Stigmata Nedir

stigma, çoğul stigmata, Hıristiyan mistisizminde, vecd halindeyken vücutta ortaya çıktığına inanılan, çarmıha gerilmiş Hz. Isa’nın yara izlerini andıran işaretler.

El ve ayaklarda (çivi izleri), kalbin altında (mızrak izi), bazen başta (dikenden tacın izi) ya da omuzlarda ve sırtta (haç ve kırbaç izleri) ortaya çıktığı söylenen bu izlerin ilk kez Assisili Aziz Francesco’da görüldüğüne inanılır. Papa IV. Alexander ve başkaları, Francesco’nun bedenindeki bu izleri onun sağlığında ve ölümünden sonra gördüklerini bildirmişlerdir. Aziz Francesco’nun stigma’ lan onun kutsallığının kanıtı sayılmış ve kurduğu Fransisken tarikatının yayılmasına katkıda bulunmuştur. 14. yüzyılda aynı mucizeyi yaşayan Caterina Benincasa (sonradan Sienalı Azize Caterina) adlı Domini-ken rahibesinin yaşamöyküsünün yazarına göre, sık sık histeri ve sara nöbetleri geçiren rahibenin bedeninde ilk stigma 23 yaşında bir nöbet sırasında oluşmuştur. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla değin 330’u aşkın kişide bu belirtilerin görüldüğü öne sürülmüş, Katolik Kilisesi bunlardan 60’ını azizlik ya da kutluluk mertebesine yükseltmiştir.

Yorum yazın