Stereoskopik nedir

STEREOSKOPİK sıf. (fr. stéréoscopique). Opt. Stereoskopiyle ilgili olan: Stereoskopik âlet. Stereoskopik görüş. || Stereoskopik çift, stereoskopla incelemek için, aynı manzaranın farklı görüş noktalarından alınmış iki fotoğrafından meydana gelen bütün. Bk. ANSîKL.

— Deneysel psikol. Stereoskopik görme keskinliği (veya binoküler farklılık açısı), iki noktanı, her göz ağtabakasmda, birbirine oranla kabartma halinde algmabilme-sini sağlayacak kadar farklı olarak yansıması. Bk. şekil ve ANSİKL.

— ANSİKL. Bir resim çiftini incelerken şekilleri kabartma olarak görmek, gözlerin optik eksenine bağlı yakınsamanın kaslarla duyumu yardımıyle uzaklıkları değerlendirme alışkanlığından doğar; beyin, gözlemcinin dikkatle baktığı bir ayrıntıyı daha yakınmış gibi algılar. Bir manzaranın Fı ve F2 objektifleriyle, iki paralel Pı ve P2 düzlemleri içinde M, N … noktalarından meydana gelen fotoğraflarını alalım. M, N..’nin fotoğraflar üzerindeki görüntüleri mı, m, mt, m olsun.

Pı ve P2 fotoğrafları bir stereoskopa ko~ nursa, göz her ayrıntının bir tek görüntüsünü algılar (stereoskopik kaynaşma). Kaynaşma için gözlerin bakış doğrultuları ne kadar çok yakınsarsa, göz bu ayrıntıları o kadar yakında görecektir. Bu yüzden manzara kabartma olarak görülür. Eğer manzaranın bir ayrıntısının iki fotoğrafı üzerine çok küçük yuvarlak bîr nokta çizilirse, göz bunu manzaranın bir parçası olarak yorumlar ve ayrıntının üstündeymiş gibi görür. Böylece optik hilelerle, karartılmış bir noktanın görüntüsünü klişelerden her birinin düzlemi içine düşürmek mümkündür, ayrıca bu noktanın stereoskopik çift’in iki klişesi üzerindeki konumu da değiştirilebilir; o zaman göz, bir baloncuğun ste-reoskopi uzayında yer değiştirdiğini sanır. Nokta manzaranın bir ayrıntısıyle üst üsteymiş gibi görünürse, bu ayrıntı üzerinde stereoskopik noktalama vardır denir. Stereoskopik kabartmanın uzayda bu şekilde taranmasından telemetrelerde ve fotogra-metri düzeltmelerinde faydalanılır.

— Deneysel psikol. Stereoskopik görme keskinliği, kabartmanın algılanma eşiğini ölçer. Bu keskinlik, ark saniyesi olarak ifade edilir. Kabartmanın bu algılanma eşiğine, b’ Fı a ve b” F2 a açıları, B’nin A’ya oranla kabartma halinde görülebilmesini sağlamağa yetecek derecede farklı bulunduğu zaman varılır. Bu keskinlik, çok azdır (ortalama 5″). Böylece, meselâ 0,4 mm’lik bir değişme, 1 metre mesafeden (eğer gözbebeği arası 63 mm ise) algılanabilir. Stereoskopik göz keskinliği, genellikle, Galif-ret cihazı veya Howard-Dolma tekniğiyle ölçülür.

Yorum yazın