Stereoskop Nedir Ne işe yarar

Stereoskop Nedir – Stereoskop Ne işe yarar – Stereoskop Hakkında Bilgi

Stereoskop NedirStereoskop, içine konulup bakılan fotoğrafları, üç boyutlu gibi gösteren bir optik aygıtıdır. Fotoğraf, normal olarak iki boyutludur. Fotoğrafın boyu ve eni bulunmasına karşılık derinliği yoktur. Stereoskopla bakıldığı zaman fotoğraflar üç boyutlu olurlar. Fotoğraflardaki nesneler, çevrelerinden ayrılıp ön plana çıkarlar.
Stereoskopların nasıl çalıştıklarını incelemeden önce gözün yapısı üzerinde durmak gerekir. Çevredeki nesneler neden üç boyutlu görünürler? Yakındaki nesneler neden bulundukları çevreye göre ön plana çıkarlar? Bu soruların yanıtı insanların, aralarında 6 santimetre kadar açıklık bulunan iki göze sahip olmalarıdır. Bu açıklık nedeniyle her gözün ayrı bir görüş açısı vardır. Bu görüş açıları arasında çok küçük bir farklılık bulunur.
Gözlerden biri kapatılıp, yüz hizasındaki bir parmağa bakıldığı zaman parmak belli bir noktada görülür. Bu göz kapatılıp öteki göz açıldığı zaman parmak yer değiştirmiş, başka noktaya geçmiş gibi olur. Bunun nedeni, iki gözün bakış açısının farklı olmasıdır.
Parmağa, iki göz de açık olarak bakıldığında parmak, önceki iki noktanın ortasında yer alır. Ayrıca, çevresine göre ön plana çıkmış olur. İki göz de açık olduğu zaman, her göz parmağı kendi bakış açısına göre görür. Ancak, beyin bu verileri birlikte değerlendirir ve parmağın gerçek yerini saptar.
Stereoskopik bir resim elde etmek için iki fotoğraf çekilir. Bu iki fotoğraf aynı sırada, fakat iki ayrı noktadan çekilir. Böylece insan gözlerinin elde ettiği görüntülere benzer görüntüler elde edilir. Stereoskopik fotoğraf çeken fotoğraf makinelerinde iki ayrı mercek bulunur. Bu mercekler arasındaki açıklık, iki göz arasındaki açıklık kadardır.
Stereoskopa bakıldığı zaman, iki ayrı resim izlenir. Her göz ayrı bir görüntü görür. Beyin bu iki görüntüyü tıpkı gerçek bir nesneye bakma durumunda olduğu gibi birleştirir. Böylece iki fotoğraf, üç boyutlu bir resim gibi görünür. Nesneler çevrelerinden ayrılmış, ön plana çıkmışlardır, ikinci bir yöntem de, resimlerden birini kırmızı bir süzgeç, ötekini de yeşil bir süzgeçle göstermektir. Resimlere aynı anda iki süzgeç aracı ligiyle bakılır. Kırmızı süzgeç bir gözün, yeşil süzgeç ise öteki gözün önünde bulunur. Kırmızı süzgecin bulunduğu göz yalnız yeşil resmi, yeşil süzgecin bulunduğu göz ise yalnız kırmızı resmi görür. Beyin ise bu iki görüntüyü üç boyutlu ve siyah beyaz bir resim olarak değerlendirir.
Stereoskop eğlenceli bir aygıttır. Ancak bu aygıtın yararlı kullanım yerleri de vardır, örneğin, uçaklardan alınan stereoskopik fotoğraflar harita yapımcıları tarafından kullanılır. Bu fotoğraflar arazinin özellikle dağlık kesimlerindeki engebeliklerinin belirlenmesine yardımcı olurlar.

Yorum yazın