Stenodaktilo – Steno daktilo

STENODAKTİLO i. (fr. sténodactylo). Dikte edilen bir metni, bir nutku, karşılıklı bir konuşmayı v.b. yazılı işaretlerle kaydedebilecek şekilde yetişmiş daktilo. || Haberleşme yazılarını veya dikte edilen herhangi bir metni kaydedip, sonra stenografi işaretleriyle yazılmış bu metni yazı makinesinde normal harflerle daktilo etmeğe dayanan işlem. (L)

Yorum yazın