Statoreaktör nedir

STATOREAKTÖR i. (fr. sttor(acteur). I-sı ve itişli bir borudan meydana gelen ve hareketli organı bulunmayan tepkili itici.

— ANSİKL. Statoreaktör, tepkili motorların en basitidir. 1913’te fransız Lorin tarafından bulunan ve 1936’dan sonra Leduc tarafından geliştirilip uygulamasına geçilen bu iticinin hiç bir hareketli organı yoktur ve havanın doğrudan doğruya girip, cihazın hızıyle sıkıştığı bir tek borudan meydana gelir. Borunun merkezinde birçok çevresel brülör takımı bulunur; bunlar çalışmağa başlayınca iticinin içine giren havanın sıcaklığı büyük ölçüde artar. Yanma sonunda, borunun geri kısmından yüksek bir hızla atmosfere püskürtülen gazlar tepki meydana getirerek uçağın itilmesini sağlar. Çalışma ilkesi çok basit ve kendisi çok hafif olan bu motor, çok yüksek sesüstü hızlarda iyi sonuç verir. Aynı zamanda, bugünün en güçlü türboreaktörlerinin itme gücüyle kıyaslanamayacak kadar yüksek itme güçleri statoreaktörle elde edilebilir. Fakat statoreaktörün verimi ancak büyük hızlarda çalışmağa uygundur; küçük hızlarda tüketimi çok yüksektir. Bu iticinin asıl kusuru ise, sabit hızda itmeyi sağlaya-mayışıdır. Bu yüzden, iticiyi harekete geçirebilmek için yardımcı bir motor eklemek gerekir.

Yorum yazın