Starting-gate

STARTİNG-GATE [startin-geyt] i. (ing. k.). Yarış pisti üzerinde yan yana dizilmiş atların geçiş yolunu açmağa yarayan otomatik makine.

— ANSİKL. Starting-gate, temel olarak iki pilon direkten meydana gelir; bu iki direğin arasına, her iki ucundan madenî bir dikmenin üzerine bağlı esnek şeritler gerilmiştir. Yarıştan önce bu iki dikme, direklerin üst ucuna takılı olarak durur ve aralarına gerilmiş esnek şeritlerle birlikte, genellikle hareket noktasında yerlerini almadan önce atların altından geçtiği bir çeşit köprü vazifesi görür. Atlar yerlerini alınca, işaretçi yardımcıları, iki yanda üzerlerine esnek şeritlerin uçları bağlı dikmeleri bir manivela ile atların hizasına indirir. Böylece dikmeler, tırnakla yerlerine tespit edilmiş olur. Hareket hakemi, bir levyeye basarak veya elektrikli bir tertibat yardımıyle, tırnakla tespit edilmiş iki dikmeyi serbest bırakır; böylece dikmeler şeritleri birden havaya, direklerin tepesine doğru fırlatır ve yarış pistinin yolu açılmış olur.

Yorum yazın