Stadimetre

STADİMETRE i. (yun. Stadion, uzunluk ölçüsü ve metron, ölçü > fr stadimitre’-den). Topogr. Bir topografya dürbününde, santimetre cinsinden derecelenmiş stadya denilen bir miraya bakarak uzaklıkları ölçmeğe yarayan tertibat. (Bk. ANSiKL.) || Stadimetreli dürbün, kıl şebekesi, birbirinden sabit uzaklıkta yatay veya düşey paralel kıllardan meydana gelen ve bir uzaklığı metre kullanmadan bir stadya yardımıyle ölçmeğe yarayan dürbün.

— ANSİKL. Sabit açılı stadimetre, dürbünün kıl şebekesi üzerine çizilmiş a ve b gibi iki paralel kıldan meydana gelir. Mira üzerinde, bu kılların her birine tekabül eden AB taksimatı okunur. Objektifin odak uzaklığı f, stadimetre kıllarının aralığı da ab ise,

f

FH = —— X AB bulunur.

ab

Stadimetre, objektifin ön odağının miraya t

olan uzaklığını verir. – oranı genellikle

/ ab

100’e eşit olduğundan, uzaklık da AB taksimatının 100 katına eşittir. (LM)

Yorum yazın