Squatter

SQUATTER [skuetır] i. (ing. squat, bir yere izinsiz yerleşmek’ten). A.B.D.’de gezgin halde dolaşan ve henüz işgal edilmemiş topraklara yerleşen ekici. j| Avustralya’da, hükümetten kiralanan arazide otlayan koyun sürüleri sahibi. || Teşm. yol. Kimseye danışmadan boş bir evi işgal eden barınak-sız adam.

— ANSİKL. Tar. Avustralya’da, topra$a yerleşmiş çiftçilere (settlers) karşı koyun yetiştirenlere squatters adı verilirdi. İşgal edilmemiş bir toprağa yerleşerek yaşamını sürdürmek isteyen her insana squater denirdi. Üstün gelen çobanlık rejimi, topraklan kolayca ve çabucak ele geçirerek, tanmın yayılmasını engelledi. Avustralya hükümeti başlangıçta, parasız dağıtılan a-razinin satılmasını teklif eden Wakefield doktrinlerin etkisinde kaldı. İşin içine spekülasyon da girince squaterler türlU kontroldan kurtulmak için iç taraflara çekildiler. 1840’tan itibaren, toprakların satış fiyatı konusunda ve koyun yetiştiricilerinin gittikçe daha büyük önem kazanmaları karşısında şiddetli tartışmalar başladı. Koyun yetiştiricilerin sayısı 1840’ta beş bini aşkındı (hayvanların sayısı ise bir milyondu). Büyük bir kısmının yerleştikleri topraklar üstünde hiç bir otlatma hakkı yoktu. 1842’de başarısızlığa uğramakla beraber, elkoydukları toprakları düzene sokacak Waste Lands Occupation Act’i dört yıl sonra kabul ettirmek için, aralannda anlaştılar. Böylece bir süre için ülkenin gerçek sahipleri oldular. Bununla beraber toprak meselesi daha sert bir biçimde 1855’-te ortaya çıktı. Yeni gelen genç ve gözü-pek göçmenler Güney Devletlerini, squa-terlerin el koyduğu geniş delvet arazileri meselesini incelemeğe zorladılar. Buna ilk girişen New South Wales oldu: 1858’de Lands Act’e göre her çiftçi beylik arazide, kendine uygun düşen bir yerde 16-130 hektarlık bir araziyi alabilirdi. Alıcı derhal bunun üçte bir bedelini ödeyerek hemen oraya yerleşirdi. 1862’de Victoria aynı sistemi benimsedi. Bu topraklar üzerinde yapılan spekülasyonlar Güney Avustralya’yı Torrens Act’i (1857) kabul etmeğe zorladı, bu antlaşma ile uzlaşma konusu o-lan bütün toprakların tescil edilmesi ilkesi kabul ediliyordu. Bu tarihten itibaren bu antlaşma bir devletten öbürüne yayıldı.

Yorum yazın