Sözcü nedir

SÖZCÜ i. (jöz’den söz-cü). Bir kurul veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: Çanakkale mebusuna, komisyon sözcüsü olarak İbrahim Alâaddin cevap vermişti (Y. Z. Ortaç). || Bir komisyonun aldığı kararların gerekçesini kaleme aldıktan sonra, bunu genel kurul karşısında savunan yetkili üye. || Halk dili. Geveze. || Baş kanun sözcüsü, danıştay başsavcısı. || Kanun sözcüsü, danıştay savcısı. (M)

Yorum yazın