Soyaçekim nedir

Soyaçekim nedir

blş. i. Yeni. Kalıtım. Esk. Veraset, irsiyet.

— Patol. Patolojik soyaçekim. Bk. ANStKL.

. Patol. Patolojik soyaçekim. Bir zamanlar bazı müzmin enfeksiyonların soydan geçme olabileceği sanılıyordu; oysa doğuştan enfeksiyonlar etene yoluyle geçen mikroplardan («soydan geçme» [doğuştan] frengi) veya ana babadan çocuğa geçen bir istidattan ileri gelir; meselâ çocuk veremli doğmaz, hastalığı anasından veya bir yakınından alarak verem olur.

Ailevi hastalıklar (hemofili, bazı psikozlar ve sinir hastalıktan) ise şu bakımdan soyaçekimle ilgilidir: bunlar kromozomlardaki bazı genlere bağlıdır ve hasta ailelerde tıpkı gözlerin rengi, burnun şekli gibi ana babadan çocuklara geçer. Patolojik soyaçekim, birçok artritizm vakasında da şüphe götürmez gibi görünmektedir. Bunlarda hastalığın çeşitli belirtileri (astma, eklem iltihabı, örtiker v.b.) nesilden nesle geçebilir veya bazı kişilerde birikebilir.

Yorum yazın