Sosyogram nedir

Sosyogram nedir

SOSYOGRAM i. Bir grubun çeşitli üyeleri arasındaki ilişkileri göstermek amacıyle hazırlanan şekil.

— ANSİKL. Bir sosyogram hazırlamak için grubun her üyesine, öbür üyeler arasında kimleri canayakın bulduğu (yemek veya ortak hayat v.b. arkadaşı olarak edinmeyi arzuladıklarını) ve kimlerden hoşlanmadığı dolayısıyle de uzak kalmak istediği gizlice sorulur. Grubun her üyesi bir nokta (veya küçük bir daire) olarak gösterilmiştir; birinin ötekine duyduğu yakınlık kalın bir okla, nefret ise noktalı bir okla belirtilir. Böylelikle bir grubun gerçek psikolojik yapısı gün ışığına çıkartılmış olur ve bu yapı, grubun resmî ve şeklî yapısıyle karşılaştırılabilir. Bu tür incelemeler daha geniş ölçüde karşılaştırmalar yapılmasını sağlar ve grupların yönetimi meselesini aydınlatır.

Etiketler: , , ,

Yorum yazın