Sosyalleşme nedir

Sosyalleşme nedir

SOSYALLEŞME i. (sosyal > sosyalleş-mek’ten sosyalleş-me). Psikol. Bir çocuğun, toplu yaşayışa (aile, okul) alışması. || Bir ferdin, herhangi bir sosyal gruba uyması. Bk. ANSİKL.

-— ANSİKL. Sosyal ilişki kurma ihtiyacı, birçok şekilde yorumlanmıştır. Bazı yazarlar, sosyalleşme’nin, beslenme veya cinsel ihtiyaç gibi daha fizyolojik ihtiyaçlardan doğduğunu ileri sürerler. Kişinin kendi türünden yaratıklarla birlikte olmak isteyişini, temel eğilimlerinin daha önce, bu türden bir başka kimse tarafından tatmin edilmiş olmasıyle açıklarlar. Nesnel etoloji o-kulu tarafından incelenen izlenme olayı bu tezi destekler. Çocuğun organik ihtiyaçlarını gideren varlık anne olduğu için çocukta anneye karşı duygu bağlarının doğması bu tezi doğrulayan bir olgudur. Bununla beraber Anderson (1954), daha önceleri ileri sürülen bir kavrama, yani ö-zerk bir «sürü içgüdüsü»ne geri dönmek gerektiğini gösterdi. Charlotte Bühler’in de belirttiği gibi, çocuğun, bir insan yüzü görünce gülümsemesi, sırf fizyolojik olan ve meselâ açlığının giderilmesinden doğan gülümseyişten farklıdır. İnsan yüzü, daha başlangıçtan itibaren, çocuk için özel bir anlam taşır.

Spitz’in (1945), bakımevlerinde ve yetimhanelerde büyüyen çocuklar üstünde yaptığı çalışmalar, sadece organik ihtiyaçları karşılamanın, çocukta sosyal ilişki kurma eğilimini geliştirmeğe yetmediğini ortaya çıkarmıştır. Üstelik çocuk, gelişmesinin belli bir döneminde (6-7 yaşlarına doğru) her türlü organik ihtiyaç dışında olarak, oyun arkadaşlarıyle ilişki kurmağa çalışır. Buna göre, sosyal gUdülenmelerin, bir temel sosyal ilişki kurma ihtiyacından doğduğu söylenebilir (Nuttin, 1963).

Etiketler:

Yorum yazın