Sörf Nasıl Yapılır

Sörf Nasıl Yapılır

Bir dalga kayakçısının temel donanımı, kişisel özelliklerine göre yapılmış olan ve üzerinde kıyıya yaklaşan dalgalarda kaymaya çalıştığı kayma tahtasıdır.
Yarışmalarda, yarışmacılardan, birkaç dalga
üzerinde kaymaları istenebilir. Her kayma ayrı ayrı değerlendirilir ve en iyi dereceler toplanarak son değerlendirme yapılır.

GÖREVLİLER: Görevli sayısı, yarışmanın büyüklüğüne göre değişir. Yarışmalarda genel olarak, 1 başhakem, 1 çıkış hakemi ve 4 gözlemci görevli olarak bulunur.

ÇIKIŞ: Çıkış hakeminin komutu ile yarışmacılar suya girer, kayaklarının üzerine yatıp elleri ile kürek çekerek açılır ve kaymaya başlamak için uygun dalgayı beklerler.

SÜRE: Yarışma süresi, yarışmacı sayısına göre değişir. Süre, herbiri 12 — 15 dakikalık ilk turlara ve 20 dakika süren final turuna bölünebilir. Yarışmacılar, her turda belirli sayıda dalgada kaymalıdırlar. Kayma sayısı, koşullara bağlı olarak saptanır.

GİYİM: Giysiler iklim koşullarına göre tüm vücudu saran su geçirmez lastik tulumdan, mayo ve ince bir fanilaya değin değişik türlerde olabilir. Yarışmacılar, parmak araları perdeli eldiven ve lastik bot kullanabilirler.

KAYMA TAHTALARI (SURF) : Genellikle, kayakçının ağırlığına, deneyimine ve yapacağı kayma türüne göre değişik biçimde kayma tahtaları yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME: Yarışmacılar, üzerinde kaydıkları her dalga için puan alırlar. Değerlendirme, 0 ile 20 puan arasında puan verilerek yapılır. Puanların verilmesinde;

1. Dalgayı alarak kaymaya başlama (dalgadan çıkış).
4. Dönerek dalgayı kesme ve dalgaya giriş. 5. Kayağın ucunda kayma, gözönüne alınır.
Bir yarışmacı kurallara uymadığı ya da diğer bir yarışmacıyı engellediğinde puanlarından kesinti yapılır.
Son değerlendirme ise, her yarışmacının yapmış olduğu kayma sayısına göre belirlenir. Yarışmacı, 5 ayrı kayma yaptı ise en iyi puanları aldığı üçü, 6 kayma yaptı ise dördü, 7 kayma yaptı ise beşi için toplam puan son değerlendirmeyi belirler.

ENGELLEME: Bir yarışmacı;
a) Kaymakta olan başka bir kayakçının dalgasına girmemelidir,
b) Denize açılırken başka bir turda kaymakta olan kayakçıları engellememelidir,
c) Yarışma dışındayken yarışma alanında kayma- malıdır.
Bir turun bitiminden sonra tüm yarışmacılar, kayma tahtalarının üzerine diz çökerek ya da yüzükoyun yatarak hemen kıyıya dönmelidirler.

DALGAYI ALMAK: Olanaklar elverdiği sürece bir dalga üzerinde yalnız bir yarışmacı kaymalıdır. Bir yarışmacıya;
1. Eğer dalga kıvrımına diğer yarışmacılardan daha yakınsa,
2. O dalgaya doğru yüzen yarışmacıların içinde ilk olarak kayma tahtasının üzerinde ayağa kalkan kendisi ise,
3. Dalga doruğuna en yakın kişi ise, dalgayı almasında öncelik tanınır.
Bir yüksek dalganın her iki yanında da birer yarışmacı varsa, her yarışmacı dalganın kendinden yana olan bölümünü alır.

CEZALAR: Engelleme ve kurallara aykırı davranışlar, yarışmacıların puanlarından kesinti yapılarak ya da hatalı davranan yarışmacının yarışmadan diskalifiye edilmesi ile cezalandırılır.

Yorum yazın