Sonometre nedir

SONOMETRE i. (fr. sonomètre’den). A-kust. Sesleri karşılaştırmağa yarayan titreşen telli âlet. || Sesin şiddetini ölçmeğe yarayan âlet. || Elektrikli sonometre. Eşanl. ODYOMETRE.
— ANSiKL. Akust. Sonometre, üzerine gerilmiş tellerin çıkardığı sesleri kuvvetlendiren, içi boş tahta bir kutudan meydana gelir. Kutuya çakılı bir çiviye birer ucundan tutturulan her tel, hafif bir eğim yaparak sabit iki köprünün keskin kenarları üzerinden geçer ve öbür ucu kutuya gömülü bir kulağa bağlanır; bu kulak bir anahtarla döndürülerek, tel istendiği kadar gerilir. Telin iki köprü arasında kalan kısmı titreşir. Aynca, hareketli bir köprü de telin titreşen kısmının boyunu sınırlamağa yarar. Bu şekilde, birçok telin çıkardığı ses karşılaştırılabilir, bir telin boyu, gerginliği v.b. değiştirildiğinde çıkan sesin nasıl değiştiği incelenebilir.

Şeşin şiddetini ölçen sonometrelerde bir mikrofon, yükselteçler ve kadranı fon veya desibel cinsinden taksimatlı bir ampermetre bulunur. Gösterdiği işaretlerin işitme duyusunu tam vermesi için, âletin duyarlığının kulağınkine eşit olması gerekir. Bundan dolayı sesaltı ve sesüstü dalgaların yok edilmesi ve göstergenin sapması da, kulak duyarlığının maksimum olduğu frekans bölgesinde arttırılmak zorundadır. Bu sonuçlara filtrelerle ulaşılır. (L)

Yorum yazın