Sonogram nedir

SONAGRAM i. (fr. sonagramme). Deneysel psikol. Sonagraf’tan elde edilen fonemler üstünde yapılan analizin kaydı. (Bu kayıtta, zamanlar, apsis, frekanslar da, ordinat üzerinde gösterilmiştir. Yoğunluk değişmeleri ise, beyazdan [en zayıf yoğunluklar] siyaha [en kuvvetli yoğunluklar) kadaı çeşitli tonlarla belirtilir. Sonagram, temel ses uyartılarının soyutlanmasını mümkün kılmıştır. Kademeleştirilen bu uyartıların denekler üstündeki etkileri de İncelenmektedir.) (L]

Yorum yazın