Son ek – Son takı

SONTAKI blş. i. Leng. Yeni. Kelimelerin sonuna getirilen edat. (Türkçedeki sontakı» lar: da [de], dahi, ise, ki, kim, bile, değil. Bunlar dil birliklerinin, kelimelerin kelime gruplarının ve cümlelerin sonuna gelerek onları önceki veya sonraki kelimelere, kelime gruplarına, cümlelere bağlarlar. Değil, ki, kim getirildiği kelimeyi sonraki, ötekiler önceki unsurlara bağlarlar: O kadar hastayım ki; öyle değil böyle yapılır; ben de geliyorum.)

Yorum yazın