Somat nedir

SOMAT i. (ar. j/mâf’tan). Tasav. Mevlevi ve bektaşîlerde sofra. (Bk. ANSİKL.) || Somal gülbangi, somat üzerinde yemek yendikten sonra okunan özel dua. (Bu gül-bang daha çok mevlevî tekkelerinde çekilirdi. Arapça, farsça ve türkçe karışımı bir dua olan gülbangda Tann’ya şükredilir, Mevlânâ, Şems ve Ali’nin adları say-gıyle anılırdı.)

— ansikl. Tasav. Çok defa meşinden veya bezden yapılan somat’ın çevresinde toplanılır ve bağdaş kurularak oturulurdu. Somat, yalnız üzerinde yemek yeneceği zamanlar açılır, yemek bittikten sonra toplanırdı. Üç türlü somat vardı: birincisi meşinden yapılmıştı ve yuvarlaktı; çevresinde bir zincirin geçtiği halkalar bulunurdu. Yemek bitince zincir çekilir, somat bir torba biçimine girerdi. Bunu daha çok gezici dervişler kullanırdı. İkincisi tekkelerde kullanılan somattı. üçüncüsüne elifi somat denirdi ve 70 sm eninde, şerit biçimindeydi. Somat, mevlevîler ve bektaşîlerce kutsal sayıldığından ona karşı saygı göstermek bir gelenekti. Somat, saygıyle açılır, gene saygıyle toplanırdı.

+ Somatçı i. Tasav. Mevlevî ve bektaşî tekkelerinde sofra kurmak ve kaldırmakla görevli kimse.

Yorum yazın