Solfej nedir

SOLFEJ i. (ital. solfeggio’dan fr. solfige). Bütün müzik eğitiminin temeli olan bilim kolu. (Solfej öğrenimini iki bölüme ayırmak gerekir: birinci bölümde, notalaRI adlarını söyleyerek çağırma, sesleri ve aralıkları değerlendirme alıştırmalarıyle kulak terbiye edilir; ikinci bölümde, müzik nazariyesi üstüne bilgi verilir: nota işaretlerini bilmek, seslerin ve sürelerin orantılarını hesaplamak, vurguları ve ayrıntıları figürler halinde kullanabilmek.) || Güçlüklerin en basitten en zora doğru sıralandığı vokal müzik ders kitabı.

Yorum yazın