Solaklık Nedir

Solaklık Nedir

Çevremizdeki insanların davranışlarına şöyle bir baktığımızda annelerimizin, babalarımızın, arkadaşlarımızın ve çevremizdeki öteki kişilerin çoğunlukla sağ ellerini kullandıklarını görürüz. Bu nedenle insanlar toplum yaşamında günlük işlerde bir takım kuralları sağ ele göre saptamışlardır, örneğin trafik kuralları, arabalarımızı yolun sağından sürmemizi gerektirir, mektup göndermek istediğimizde pulları zarfın sağ köşesine yapıştırırız. Hatta, günlük yaşamımızda kullandığımız kimi araç ve gereçlerin yapılışları da sağ ele göre düzenlenmiştir. örneğin, telefon etmek istediğimiz zaman numaraları sağ elimizle çeviririz, saatleri kurarken de sağa doğru kurarız. Bir resim çekmek istediğimizde, fotoğraf makinesinin deklanşörüne sağ elimizin işaret parmağıyla basarız. Okulda yazılarımızı soldan sağa doğru yazar, kitaplarımızı yine aynı doğrultuda okuruz. Çünkü kitaplar böyle basılırlar ve bize de yazma öğretilirken soldan sağa doğru yazmamız gerektiği öğretilir.
Ancak tüm bunlar, dünya kurulduğundan beri böyle olagelmemiştir. Yüzyıllarca önce, her iki elin de aynı oranda önemli olduğu, aletlerin her iki elle de kullanıldığı ve yazının sağdan sola doğru yazıldığı bir dönem vardı. Biz bu kitapta, bütün bunların neden ve ne zaman değiştirildiği konusunu ele alacağız.
Toplumsal yaşamın hemen her alanında çoğunluğun uyduğu kurallar kabul edilir ve yerleşir. Dünyadaki insanların çoğunluğu sağ ellerini kullandıkları için, toplumsal yaşamın kuralları da buna göre belirlenmiştir. Ancak dünyadaki solakların sayısı da çok az değildir. ABD Minnesota Üniversitesi’nden Dr. Bryng Bryngelson’un yaşamının otuz yılını, sol ellerini kullanan insanlar üzerine yaptığı araştırmalar almıştır. Bu araştırmalarına göre dünyaya gelen her yüz çocuktan otuz beşi – eğer ana ve babaları, öğretmenleri ya da toplumsal görenekleri, onları sağ ellerini kullanmaya zorlamasaydı — ilerde solak olacaklardı. Yine aynı bilim adamının araştırmaları; ayrıca her yüz kişiden üçünün, hem sağ elinden hem de sol elinden aynı oranda yararlanabildiğini göstermiştir.
Günümüzde artık, sol ellerini kullanan çocuklara, sağ ellerini kullanmaları için eskisi gibi fazla baskı yapılmamaktadır. Bu nedenle de, solak sayısı her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, dünyada 150 milyon ile 200 milyon arasında solak vardır.
Solakların bilimsel adı “Sinistraller”dir. Sinistral, Latince bir sözcüktür ve “sola eğilimli, solda” anlamına gelmektedir. Her iki elini de eşit oranda kullanan ya da kimi işleri sağ eliyle, kimi işleri de sol eliyle yapan kişilere ambidextraller denmektedir. Aslında ambidextral’in sözcük anlamı “İki sağ eli olan” demektir. Yalnızca sağ elini kullananlara dextraller adı verilir.
insanlar, mağaraların barınak olarak kullanıldığı ilkel yaşam dönemini geride bıraktıktan sonra, kentler kurup uygarlaşma yolunda geliştikçe, sağ ile sol arasındaki ayrılık da giderek büyüdü. Kuşkusuz bu ayrılıkla, yalnızca eller arasındaki ayrılıklar anlatılmak istenmemektedir. Bu arada nesnelerin bir bölümünün sağ yanda, bir bölümünün sol yanda yer alan duruma geldikleri de anlatılmak istenmektedir. Boş inançlar, gelenekler ve dinsel görenekler hep sağ ya da sol ile bağdaştırılır duruma geldi. Bu konuda o denli ileri gidiliyordu ki, örneğin, güneşin hareket yönünden etkilenerek, yürümeye sağ ya da sol ayakla başlamak, sağa yatmakla sola yatmak arasında gizemli farklar olduğu ileri sürülüyordu. Bu tür yorumlara günümüzün geri kalmış toplumlarında da hâlâ rastlanmaktadır.
İlerideki bölümlerde bu gelenek ve göreneklere değineceğiz. Yine bu bölümlerde, doğuştan solak olan ya da sağ ellerini yitirmeleri sonucu sonradan solak olan, tarihteki ünlü kişileri tanıtacağız. Ayrıca, solakların günlük işlerde, örneğin makas kullanırken sağ ellerini de kullanmak zorunda kaldıklarından söz edeceğiz.
Kimi insanlar solak olmalarına karşın, birçok işi, sağ elleriyle de yapabilirler. Ancak günümüzde, solakların da iş görmelerinde kolaylık sağlamak için, sol ele göre düzenlenen aletler de yapılmaya başlanmıştır.

Sağ elini kullanan bir kişi, karşısındakinin hangi elini kullandığını çoğu kez aklına bile getirmez. Oysa solaklar, diğer bir solağı çok çabuk tanıyabilirler. Geçmişte, dünya tarihinin biçimlenmesine büyük: katkıları olan çok ünlü solak kişilerden bazıları arasında Napolyon, Jül Sezar, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Mikelanj ve Pablo Picasso sayılabilir. Ayrıca, ünlü sporcular arasında da solakların bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bu bölümde, ortak yönleri bulunan solaklardan çok ünlü kişileri size tanıtacağız.

 

Dünyaca Ünlü Solaklar için alttaki makalemizi okuyabilirsiniz

Ünlü Solaklar

 

Yorum yazın