Sokak nedir

Sokak nedir

SOKAK i. (ar. zuâk.’tan). Şehir, kasaba v.b. yerlerde, kenarlan evler, dükkânlar v.b. ile sınırlı yol: Birincisi sokağın ortasındaki evlerden birinin altında kara bir kovuk gibi gömülen dükkân, öteki sokağın biricik üç katlı binası (H. E. Adıvar). Balıkçılar şehre inmişlerdi. Köy sokaklarında kimseler yoktu (S. F. Abasıyanık). || Teşm. yol. Bir sokakta bulunan ev, dükkân v.b. yerlerde oturan kimselerin tümü, sokak sakinleri: O çok kere sokağın, çarşının tek eğlencesi gibidir (R. N. Güntekin). || Sokak kapısı. Bk. KAPI. || Çıkmaz sokak. Bk. ÇIKMAZ.

— ÇEŞ. DEY. Sokak çocuğu. Bk. ÇOCUK.

|| Sokak dili, halk arasında konuşulan dil.

|| Sokak kadını (veya kızı). Tekiz. Kötü yola düşmüş olan kadın (veya kız). || Sokak süpürgesi. Tekiz. Şurada burada dolaşarak evinde oturmayan kadın. || Sokağa atmak, birini yoksul ve düşkün kalacak biçimde ev, işyeri v.b.den kovmak. [Para için] Boş yere harcamak. || Sokağa atsan, en aşağı, en düşük fiyatla satılsa. || Sokağa çıkmak, gezmek veya bir iş görmek ama-cıyle evden dışanya çıkmak: Şimdilik kendimi unutturmağa çalışıyor, hemen hiç sokağa çıkmıyorum (R.N. Güntekin). || Sokağa dökülmek, evinden dışan uğramak: Medine’de ölümlük hastalar bile bu güzeller güzelini görmek için sokaklara dökülmüştü (N. Araz). || Sokağa düşmek, [kadın için] kötü yola saparak orta malı olmak. (Bir şey) Çok bulunur olmak, değersiz hale gelmek. || Sokakta bırakmak, (birini) eve sokmamak, içeri almamak: Gelecek olan, bu evin erkeği idi ve Şahinde’de onu sokakta bırakacak kadar cesaret yoktu (Sabahattin Ali). || […] yı sokakta bulmamak, […] yi çok değerli bulmak, […] ya değer ve önem vermek: Bu vatanı biz sokakta bulmadık (F. R. Atay). || Sokakta kalmak, yatacak yer bulamamak, barınacak bir yeri olmamak. || Sokaktaki adam, herhangi bir kimse, herhangi bir vatandaş: Bu konuda sokaktaki adam ne düşünür, bilinmez.

— Teşk tar. Osmanlı devletinde padişahların yoldan geçişinin halk tarafından görülmesini önlemek için yolun iki tarafına gerilen bezlere verilen ad. (Duvar şeklinde çekilen bezlerle, ancak hünkâr ve maiyetinin geçebileceği kadar yol meydana geldiği için sokak adı verildi. Bu yollara halveti hümayun da denildi.) [

Yorum yazın