Şoka Nedir

Şoka Nedir

şoka (Japoncada “canlı çiçekler”), klasik Japon çiçek düzenleme sanatında üç dallı, asimetrik bir düzenleme üslubu. Tapınaklarda uygulanan daha eski ve stilize rikka üslubunun basitleştirilmiş bir biçimidir. Yalın şoka düzenlemeleri üç ana çizgiye dayanır; ortadaki şin (gerçek), destekleyici soe ve düzenlemeyi dengelemesi için tabana yakın yerleştirilen tai dallarından oluşur. Bu dallar göğü, insanı ve dünyayı, düzenlemenin kendisi de tüm evreni simgeler.

Şoka üslubunun temel özelliği doğal düzenin korunmasıdır. Örneğin, dağlık bölgelere özgü bitki türleri düzlüklerde yetişenlerin üstüne yerleştirilir; öğeler mevsimlerle uyumlu biçimde seçilir ve bitkiler doğal büyüme yönlerine uygun olarak dikine yerleştirilir. Öteki kurallar bitkilerin boyunun vazoya oranını (vazo yüksekliğinin 1,5 katı) ve kullanılan dal sayısını belirler. Örneğin her zaman çift sayıda dal kullanılır.

Şoka eski İkenobo okulunun birçok düzenleme kuralıyla klasik havasını içerir. Daha 15. yüzyıl gibi erken bir tarihte bile ünlü ressam Soami ile büyük sanatsever Şogun Yoşimasa bu sanatı desteklemiş, ama şoka ancak 18. yüzyılda yaygınlaşıp gelişmiştir. Bu üsluba bazen seika, ikebana ve ikenobo gibi adlar verilirse de, aslında bu terimlerin hepsinin belirli başka anlamları vardır.

Yorum yazın