Şogi nedir

Şogi nedir
şogi, Japonya’ya özgü bir tür satranç. Oyunun tarihçesine ilişkin kesin bilgi yoktur. Hindistan’da ortaya çıktığı, daha sonra Çin ve Kore üzerinden Japonya’ya geçtiği söylenir.

Şogi dokuz yatay ve dokuz dikey sıradan oluşan 81 kareli bir tahta üzerinde değişik güçteki taşlarla oynanır. Amaç rakip şahı mat etmektir. Şogi’yi satrançtan ayıran iki temel özellik, alınan taşın onu alan tarafın güçlerine katılması ve piyonların karşıdaki taşı ileriye doğru bir kare atlayarak almasıdır. Her oyuncunun dokuz piyon (fu), bir kale (hişa), bir fil (kaku), bir şah (oşo), iki altın komutan (kinşo), iki gümüş komutan (ginşo), iki silahşor (keima) ve iki mızrakçı (kyoşa) olmak üzere 20 taşı vardır. Taşların hareketleri kabaca satrançtakilere benzer. Öne doğru incelen yassı ve yuvarlak biçimli taşların yüzünde tanınmalarını sağlayan özel işaretler bulunur. Şah ve altın komutanlar dışındaki bütün taşlar, düşman bölgesinin son üç sırasına ulaştıklarında daha değerli başka taşlarla değiştirilebilirler. Her taşın yeni rütbesi arka yüzüne işaretlenir; bu taşlar genellikle altın komutan yapılır. Alınan taşlar oyunda yeniden gereksinim duyuluncaya değin yedekte bekletilir; bunlar, istendiğinde asıl rütbeleriyle herhangi bir boş kareden oyuna sokulabilir. Yedeklerin rakip alandan oyuna sokulması durumunda, bu taşlar ilk hamlelerinden sonra başka bir taşla değiştirilme hakkını kazanırlar.

Yorum yazın