Şoen Nedir

Şoen Nedir

şoen, Japon tarihinde, özel malikâne ya da çiftliklere verilen ad. Vergiden bağışık olan ve genellikle özerk bir yönetime dayanan şoen’ler, resmî Şinto ve Budacı tapınaklara bağışlanan ya da imparatorluk ailesi üyeleri, saray gözdeleri ve memurlara armağan olarak verilen topraklarda, yaklaşık 8. yüzyılda gelişti. Zamanla sistemin yaygınlaşması imparatorların siyasal ve ekonomik gücünü azalttı, ayrıca güçlü yerel klanların ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni toprakların katılmasıyla büyüyen yoen’lerin imparatorluk yönetiminden giderek bağımsızlaşması, yerel bir askeri sınıfın yükselişine zemin hazırladı. Kamakura şogunluğunun kurulduğu 1192’den sonra, merkezden atanan askeri kâhyalar (cito) yerel toprak sahiplerinin gücünü önemli ölçüde kırdı. 15. yüzyıl ortalarında köylerin daimyo’lara(*) bağlı özerk birimlere dönüştürülmesiyle şoen sistemi ortadan kalktı.

Yorum yazın