Şişli Terakki Lisesi

Şişli Terakki Lisesi, tam adı terakki vakfi özel şişli terakkİ lİsesİ, İstanbul’da karma eğitim veren özel öğretim kurumu.

Atatürk’ün de öğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebi’nin devamı olarak 1879’da Selanik’te, Terakki Mektebi adıyla kuruldu. Başlangıçta yalnızca ilköğretim veren okulun, sonradan rüştiye ve idadi bölümleri açıldı. Daha sonra bunlara kız bölümü ile ticaret bölümü eklendi. Balkan Savaşları (1912-13) sırasında okulun çeşitli bölümleri birer birer öğretime son vermeye başladı. Lozan Antlaşması’ndan (24 Temmuz Î923) sonra Terakki Mektebi’nin son bölümü olan Yalılar Şubesi de kapandı. Bunun üzerine daha önce İstanbul’a göç eden, bu okuldan yetişmiş bazı kimseler Eylül 1919’da İstanbul’da Terakki Mektebi’nin devamı niteliğindeki Şişli Lisan Mektebi’ni kurdular. İngilizce dersi okul programından kaldırılınca okulun adı Şişli Terakki Mektebi olarak değiştirildi (10 Nisan 1921). Pangaltı-Nişan-taşı arasındaki eski kiralık konaklarda yatılı ve gündüzlü olarak eğitim veren okulun bugünkü binası 1962’de tamamlandı. Kurucular, okulun mali ve yönetsel işlerini 1934’te Şişli Terakki Lisesi Limited Şirketi’ ne, 1963’te de Terakki Tesisi’ne devrettiler. Tesis 1967’de vakfa dönüştü ve okul Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi adını aldı. 1976-77 ders yılında Levent’te anaokulu ve ilkokul sınıflarını içeren yeni bir bölümü hizmete girdi.

Etiketler: , ,

Yorum yazın