Şişikkuş

Şişikkuş

şişikkuş, Piciformes takımının Bucconidae familyasını oluşturan 30 kadar kuş türünün ortak adı. Neotropikal bölgeye özgü olan bu kuşlar adlarını, açıktaki dallarda baş ve boyun tüylerini şişirerek tüneme davranışlarından alırlar.

Şişikkuşlar uçan böceklerle beslenir. Davranışları, yakın akrabaları olan Jakamarlara benzer; ama görünüş olarak kalın gagaları ve soluk renkleriyle çekirgekuşlarını andırırlar. Yuvaları, kazdıkları oyukların içindedir. Güney Amerika’nın kuzeyinde, And-lar’ın doğusunda bulunan 18 cm uzunluğundaki yakalı şişikkuş (Bucco capensis) ile Meksika’dan Arjantin’e kadar uzanan bölgeye dağılmış 24 cm uzunluğundaki ak boyunlu şişikkuş (Notharchus mac-rorhynchos) en yaygın türlerdir.

Malacoptila cinsini oluşturan türlerin başında genellikle beyaz lekeler vardır. M. panamensis türü barındığı oyuğun ağzını geceleri yeşil yapraklarla kapatır.

En küçük türlerden biri olan Micromonac-ha lanceolata, Güney Amerika’nın kuzeyindeki balta girmemiş ormanlarda yaşar. Uzunluğu 14 cm’dir. Nonnula cinsini oluşturan beş ve Monasa cinsini oluşturan altı tür de soluk renklidir. Uzunlukları Nonnula üyelerinde 13-16 cm, Monasa üyelerinde 20-30 cm arasında değişir.

Yorum yazın