Şirk nedir

Şirk nedir , Şirk koşmak nedir.

ŞİRK i. (ar. şirk). Din. Tanrı’ya ortak tanıma, Tanrı’nın birden fazla olduğuna inanma: Yok şirke eğerçi itibarı / Tevhide de yoktur iftikarı (Muallim Naci). [Bk. ANSİKL.] || (Tanrı’ya) Şirk koşmak, Tanrının birden fazla olduğunu söylemek.

— ANStKL. Din. İslâm dinine göre, Allah birdir; benzeri, eşi, dengi yoktur. Bütün varlıkların, evrenin yaratıcısıdır. Onun dışında, ona benzer, onunla eş nitelikte bir varlık tanımak, Allah’tan başka bir varlığın kutsallığına, tanrısallığına inanmak bütün âlemlerin yaratıcısı ve yöneticisi (rabbül-âlemin) olan Allah’a şirk koşmak anlamına gelir. Şirk sözü, Hz. Muhammed, İslâm dinini yaymağa başladığı zaman kendisine karşı çıkanlar için söylendi. Başlangıçta müslümanlarm sayısı pek azdı, Hz. Muhammed bütün düşüncelerini açıktan açığa söyleyemiyordu. Onun düşüncelerinin yayılmasını önlemek, eski dinlerin yasaklanmasına karşı çıkmak isteyenler her yerde ona engeller çıkarıyor, onun bir büyücü, eski inançlardan dönücü olduğunu ileri sürüyorlardı. Müslümanlar bunlara müşrik (şirk koşan) diyorlardı, önce yalnız Hz. Muhammed’e karşı çıkanlara, eski dinlerinden dönmek istemeyenlere şirk koşucu (müşrik) deniyordu. Müslümanlarm sayısı artınca şirk kavramının sınırları da genişledi. İslâm dinini benimsemeyen, eski dinine bağlı kalan, Mekke’deki putlara tapan herkese müşrik (şirk koşucu) denmeğe başlandı. Kur’an’m birçok yerinde geçen şirk kelimesi bazen müslüman olmayan bütün halklar, bazen de yalnız İslâm dininin yayılmasını önlemek, Hz. Muhammed’i yalanlamak, ona karşı kötülük yapmak isteyenler için kullanılır. Bir ara Hz. Muhammed İslâm dinine karşı çıkan bütün Mekke halkına şirk koşucu (müşrik) dedi. Sonra bu kelimeyi Yahudiler için kullandı. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, Dört halife döneminde şirkle suçlandırılan kimselerin sayısı daha da arttı. Son halife Ali’ye ve evlâdına karşı girişilen bütün hareketlere katılanlar Tanrı’ya şirk koşuculukla nitelendi. Şirk sözü zaman zaman başka dinler için de kullanıldı. Bugün müslümanlar, özellikle sünnîler arasında, şirk sözü hanefî, hanbelî, maliki ve şafiî mezhepleri dışında kalan mezhepler ve öteki dinler için söylenir.

Etiketler: , ,

Yorum yazın