Sibernetik nedir

Sibernetik nedir
Bugünkü anlamıyla biyonik bilimi Sibernetik’ten sonra asıl gelişme yoluna girmiştir. Çünkü Sibernetik, Biyonik biliminin öncüsüdür. Bunlar birçoğunuza kurgu-bilim roman ve filmlerini anımsatmış olabilir ama aslında ikisi de çok somut konuları ele alan ve hem şimdiye değin gerçekleştirdikleri, hem de gerçekleştirmek istedikleri amaçlar bakımından son derece ilginç araştırma alanlarıdır.
Sibernetik nedir ve ilginç yanı nerededir?
Gözünüzü kapatıp, kolunuzu yana açarak işaret parmağınızı burnunuzun ucuna değdirin. Diyeceksiniz ki bu da iş mi? Evet kolay bir iş ama, bu basit hareketin nasıl meydana gelebildiğini hiç düşündünüz mü? Parmak hiç yolunu şaşırmadan burnunuzun ucuna nasıl geldi ? Kolun, elin, parmakların, sinirlerin ve kasların uyumlu biçimde hareketini sağlayan emirler beyinden nasıl çıktı? Nasıl oluyor bu işler?
İşte 1947 yılında profesör Norbert Weiner, yayınladığı “Sibernetik ya da hayvanla makinede denetleme ve iletişim” adlı kitabında bu soruların yanıtlarını başka açılardan araştırmakta idi. Sibernetik de o zaman doğmuştu. Prof. Wiener’in tanımına göre Sibernetik;
1) Hayvan ve makinenin, yani canlı ve cansız sistemlerin, aynı başlık altında incelenmesi gerektiğini ve aynı yasalarla işlediklerini ve
2) ister canlı, ister cansız olsun, bütün “organize sistemlerin” iletişim ve denetim ilkelerini araştıran bir bilimdir.
Buna göre şu soruların yanıtları aranır: insan nasıl öğrenir? Çevreye uyumda eski deneyimlerini nasıl kullanır? Sorunları çözerken nasıl bir yol izler?
Sibernetik bu sorulara yanıt ararken matematik ve makinenin katkısına başvurur. Bunu gerçekleştirmek için de sorunu çözmeye adım adım yaklaşan bir dizge oluşturur. Bu dizge genellikle bilgisayarların yardımıyla sonuca varmayı amaçlar. Başka bir deyişle, insan düşünce ve davranışlarıyla, makinelerin işleyişi arasında mantıksal bir yakınlık kurarak olayları açıklar. Ancak, Sibernetik canlı ya da cansız, organize sistemlerin yapılarıyla ilgilenmez. Sibernetiği ilgilendiren, o sistemlerin işlemesi, yani işlevleridir. Sibernetik, sistemler arasında benzerlik aramaksızın onların sadece işlevlerine bakarak başka sistemler meydana getirmeye çalışır. Bu açıdan bakacak olursak, Sibernetik bakımından parmağınızı burnunuza götürmekle, bir asansörün düğmesine basarak beşinci kata çıkmanız arasında bir fark yoktur. Çünkü Sibernetik, canlılar ve makineler arasındaki çalışma benzerliklerini ve bunun meydana getirdiği sonuçları göz önünde tutan bir “işlevler bilimi”dir.

Yorum yazın