Şeybe nedir

ŞEYBE i. (ar. şeybe). Din. Kâbe’nin temizliği ve bakımıyle uğraşanlara verilen genel ad.

— ANStKL. «Beni Şeybe», »şeybaniyum» gibi değişik adlar da alan şeybe’nin görevi, Kâbe’nin temizlenmesi, çevresinin bakımı, hac zamanlarında gerekli işlerin yapılması, eski örtünün kaldırılarak yenisinin çekilmesi gibi yalnız Kâbe ile ilgili işlerdi. Zamanla şeybenin görevleri arasına Kâbe’de bulunan bütün kutsal eşyanın korunması, Kâbe’ye uzak ülkelerden, zenginlerden, devlet büyüklerinden gelen çeşitli hediyelerin, bağışların saklanması, gereğince kullanılması, temizliği, onarımı da girdi. Sık sık değiştirilen Kâbe örtüsünün eskisi, baş şeybe tarafından birçok parçaya bölünür. İşlemeli, sırmalı, öteki bölümlere oranla çok daha değerli sayılan kesimleri devlet büyüklerine, ilerigelenlere hediye edilir; geri kalan bölümler de isteyene para karşılığında verilmek üzere şeybenin çalıştırdığı dükkânlarda sergilenirdi. Şeybenin başında «şeyh» veya «zaim» denen bir görevli bulunur. Şeybeden olan bütün görevliler onun yönetim ve denetimi altındadır. Bu görevli Kâbe’de yapılması gereken bütün işlemlerden, hizmetlerden sorumludur. Zemzem kuyusu ve Mescidi Haram’ın bütünü, çevredeki kutsal yerler onların görevleri dışındadır. Bu görevler bugün de eskisi gibi devam eder. Ancak bazı kurallarda ve hacılarla ilgili işlemlerde birtakım yeni değişiklikler yapılmış, kolaylıklar sağlanmıştır. (M)

Yorum yazın