Şemungiyen Kat

Şemungiyen Kat, Kuzey Amerika’da Geç Devoniyen Dönemde oluşan kayaç katmanlarının başlıca bölümü ve bu kayaçların çökeldiği zaman dilimi (Devoniyen Dönem y. 395-345 milyon yıl önce). Cassadaga Katının altında ve Finger Gölleri Katının üstünde yer alan Şemungiyen Kat, adını ABD’de New York’taki Chemung Irmağı vadisi boyunca saptanan yüzey oluşumlarından alır. Şemungiyen burada 240 m kalınlığındaki, sert, silisli kumtaşları ile pekişmiş şeyllerden oluşur. Zengin bir fosil faunası içeren katta, Brachiopoda filumun-dan deniz omurgasızları egemendir. New York’un doğusuna gidildikçe Şemungiyen Kat giderek kırmızı yataklara dönüşür; batıda ise şeyller ağırlıklıdır. Kuzey

Amerika’nın dağlık bölgelerinde Şemungi-yen kayaçları deniz ortamında çökelmiş kireçtaşlarından oluşur.

Yorum yazın