Şemsiye Tarikatı

Şemsiye Tarikatı

Şemsiye, Halvetiye tarikatının Şemseddin Sivasi(*) tarafından kurulan kolu.

Tarikat başlangıçta Sivasiye adını taşıyordu. Ama Şemseddin Sivasi’nin halifesi Ab-dü’l-Ehad en-Nuri’nin (ö. 1650) kurduğu kol da Sivasiye adıyla tanınınca, yalnızca Şemsiye olarak anılmaya başladı. Şemsiye, Halvetiyede büyük önem verilen halvet, riyazet ve mücahedenin koşullarını daha da ağırlaştırdı. Beyaz çuha ya da keçe üstüne siyah dikişli olan Halvetiye tacı da değiştirildi; sarı çuhadan yapılan Şemsiye tacının tepesine, en küçüğü üstte olmak üzere farklı büyüklükte üç daire, en üste de bir düğme eklendi.

Anadolu’da daha çok Sivas, Zile ve Tokat çevresinde yayılan Şemsiye tarikatı, Abdü’l-Ehad en-Nuri tarafından kurulan Sivasiye kolu aracılığıyla İstanbul ve çevresinde de yayılmıştır.

Yorum yazın