Şeker Yasası Nedir – Şeker Kanunu Nedir

Şeker Yasası Nedir – Şeker Kanunu Nedir

Şeker Yasası, İngiltere’nin Amerika’daki kolonilere Fransız ve Hollanda Batı Hint Adalarından kaçak olarak şeker ve melas getirilmesini önlemek ve kolonilerden sağladığı gelirleri artırmak amacıyla çıkardığı yasa (1764). Bir etkisi kalmamış olan 1733 tarihli Melas Yasası’nı canlandırmayı amaçlayan yasa, Antil Denizinde İngiltere’ye ait olmayan yerlerden kolonilere ihraç edilen işlenmiş şeker ve melasa konan gümrük vergilerinin sıkı biçimde uygulanmasını öngörüyordu. Yasa böylece, İngiliz Batı Hint Adalarındaki şeker üreticilerinin Amerikan pazarında tam bir tekel oluşturmasını sağlıyordu. Kolonilerde bu vergilere karşı başlayan tepkiler iki yıl sonra gümrük oranlarının düşürülmesiyle azaldı. İngiliz şekerine sağlanan destek gerçekte New Englandlı içki üreticilerinin yararıııaydı. Ama ticaret kurallarını çiğnemeleri ve gümrük vergilerini ödememeleri durumunda gemi sahiplerinin yüklerine İngiliz gümrük görevlilerince el konması ve bunların Nova Scotia’daki Koloni Deniz Mahkemesi’nde yargılanması gibi uygulamalar nedeniyle kolonilerde yasaya duyulan tepki sürdü.

Yorum yazın