Şef Nedir

Şef Nedir

şef, takım, kabile ya da kabileler konfederasyonu gibi ilkel toplumsal gruplarda siyasal önder. İlkel halkların çoğunda şeflerin otoritesi pek az zorlama öğesi taşır; aldıkları kararların uygulanması genellikle topluluğun oybirliğine dayanır. Ayrıca sivrilmiş bir dizi şefin bir kabile şefleri kurulu oluşturması da sık rastlanan bir durumdur. Yazılı kültüre doğru ilerleyen daha ileri aşamadaki halklar arasında zorlayıcı otoriteye sahip tek bir kabile şefi ortaya çıkabilir.

Batı kaynaklarında ilkel toplumlardaki şeflere ilişkin pek çok yanlış anlayış yer alır. Geniş bir anlam yüklenen bu sözcük, bir savaş önderini ya da beyazlarla yapılan görüşmelerde öne çıkan bir sözcüyü nitelendirmede de kullanılır. Böyle bir kişi kendi topluluğu içinde önemli bir yer tutabilir, ama şef değildir. Kara Atmaca Savaşı’n-da (1832) bir Sauk ve Meskuaki kabile koluna önderlik eden Sauk Yerlisi Kara Atmaca’nın durumu, bu yanlış anlamaya örnek gösterilebilir. Kara Atmaca Sauk şefler kurulunun üyesi değildi; bir savaşçı ve sözcü olarak yaygın bir üne ulaşmakla birlikte Sauk kabilesince hiçbir zaman şef olarak kabul edilmedi.

Yorum yazın