Şebeke Nedir

Şebeke Nedir

şebeke, Osmanlı mimarlığında metal ya da taştan yapılmış kafes biçimindeki korkuluk ve pencere parmaklığı. Kefeki taşı ya da mermer şebekelere en çok camilerin dış galerileriyle, minare şerefelerinde korkuluk olarak rastlanır. Bunların desenleri iç içe geçmiş geometrik örgelerden oluşur. Metal şebekeler ise daha çok türbe pencerelerini,şadırvanların su haznelerinin üstünü, özellikle de 18. yüzyılda çok yaygınlaşan sebillerde sütunların arasını kapatmak için kullanılmıştır. Genellikle tunç döküm olarak yapılan metal şebekelerin en tipik örnekleri stilize dal ve yaprak desenli olanlarıdır. Aynca geometrik desenli metal şebekeler de vardır.

Yorum yazın