Şattülarap Nedir

Şattülarap Nedir

Şattü’l-Arap (Arapçada “Arapların akarsuyu”), Irak’ın güneydoğu kesiminde, Baş-rah ilinde (muhafaza) ırmak. Dicle ve Fırat ırmaklarının El-Kurna kentinde birleşmesiyle oluşur; 193 km boyunca güneydoğu yönünde akarak Irak’m Basra ve İran’ın Abadan limanlarından geçtikten sonra Basra Körfezine dökülür. Çığırının ikinci yarısında ırmağın doğu yakası Irak-İran sınırını oluşturur. Doğudan Karun Irmağını alan ırmağın Basra’da yaklaşık 37 m olan genişliği, ağız kesiminde 805 m’ye kadar çıkar. Yerleşime açılmış olan ırmak kıyılarında, gelgit hareketiyle doğal olarak sulanan hurma ağaçlıkları vardır. Karun Irmağı büyük miktarda mil taşıdığından, küçük okyanus gemilerinin ulaşımına olanak vermek amacıyla ırmak yatağı sürekli taranır. Yeni bir oluşum sayılan Şattü’l-Arap’ın nasıl ortaya çıktığı konusunda kesin bilgi yoktur. Dicle ve Fırat ırmaklarının bir olasılıkla eskiden daha batıdaki bir yatakta aktığı, Şattü’l-Arap’ın bugünkü aşağı çığırının ise eskiden Karun Irmağının bir parçası olduğu sanılmaktadır.

Yorum yazın