Sahaf nedir

Sahaf nedir

SAHAF i. (ar. şuhf > şahhâf, kitapçı’dan). Esk. Genellikle eski kitaplar satan kitapçı. (Bk. ANSİKL.) j| Sahaflar şeyhi, sahaf mesleğinden olanların bağlı bulunduğu esnaf loncasının başı.

— ANSİKL. Osmanlı devletinde sahaf adı verilen kitap satıcıları ilk olarak XVI. yy.da Byrsa’da görüldü. Edirne hükümet merkezi olduktan sonra sahaflık mesleği bu şehirde de gelişti. Sahaflar genellikle büyük camilerin avlularında kitaplarını sergilerdi. İstanbul’da Sahaflar* çarşısı kurulduktan sonra kitap satışı burada yapılmağa başladı.

Çarşıda dükkânı bulunanların dışında, bohçacı adı verilen gezici sahaflar da konakları dolaşarak satış yapardı. Kitap tellâlları ve kâhyalarıyle birlikte bir esnaf loncası meydana getiren sahaf topluluğunun başında sahaflar şeyhi bulunurdu.

 

 

Yorum yazın