RUDOLF II VON HABSBURG

RUDOLF II VON HABSBURG (Viyana 1552-Pıag 1612}, Avusturya arşidükü, Germania imparatoru (1576-1612), Macaristan (1572-1608) ve Bohemya (1572-1611) kralı; Maximilian II’nin oğlu. Ispanya’da sıkı bir katolik eğitimi gördü. İktidara gelişinden sonra, imparatorluk içinde Karşı Reformu destekledi, hür Aachen şehrine silâh zoruyle katolik bir hükümeti kabul ettirdi (1580), gregoryen takvimini benimsedi (1583). Eyaletlerinin birliğini korumakta güçlük çekti. Başkent olarak Prag’ı seçmekle Çeklerin sevgisini kazandıysa da, Alrtıanları (Avusturya’da ayaklanmalar, 1595-1597) ve Macar-ları gücendirdi. 1597’den itibaren sağlığı bozulduğu için Hradçani sarayına kapandı, kendisini bilime ve güzel sanatlara verdi; Tycho Brah6 ve Kepler’i korudu, sanatçıları destekledi. O sırada kardeşleri iktidarı ele geçirdiler. OsmanlIlarla savaşan kardeşi arşidük Matthias, onlarla doğrudan doğruya görüşmelere girişti ve Rudolf’u, A-vusturya’yı Moravya’yı ve Macaristan’ı kendisine bırakmağa zorladı. İmparator, bir fermanla (9 temmuz 1609) protestan halka bazı kısıtlamalara rağmen inanç ve ibadet serbestliğini vererek Bohemya ve Silezya’yı elinde tutabildi. Matthias’ı engellemek için kardeşlerinden birini Romalıların kralı seç-tirmeğe çalıştı, başaramadı. Habsburg hanedanının başı sayılan Matthias, Bohemya eyaletlerini ele geçirdi ve bu eyaletleri, Rudolf’u imparatorluktan uzaklaştırmaları için zorladı (1611). Rudolf’un elinde ise imparator unvanından başka birşey kalmadı. (L)

Yorum yazın