Rozet nedir

ROZET i. (fr. rosette, küçük gül). Yakaya takılmak üzere biçimi güle benzetilerek yapılan veya başka şekillerde de olabilen, bir kuruluşun simgesi sayılacak ufak, madenî, kâğıt v.b. nesne: Kızılay rozeti. Edebiyat Fakültesi rozeti.

— Ciltc. Başka baskı demirleriyle birleşmeden kendi başına bir desen meydana getiren, sırtları ve kapak köşelerini süslemeğe yarayan yaldızlama demiri.

— G. santl. Rozet motifi, küçük bir gül şeklindeki süsleme.

— İnş. Tokmak milinin dönebilmesi için ortasında yuvarlak bir deliği bulunan ve kapının açılan tarafına kilit etrafına tespit edilen küçük levha.

— Kıyf. Kurdeleden, gül biçiminde fiyonk. (Genellikle düğme üzerine dikilidir. Bazı subaylar, din adamları ve önemli kişiler yaka iliklerine takarlar: Lejyondonör rozeti.) [LM]

Yorum yazın